สุพรรณบุรี เขต 3 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 11 กรกฎาคม 2561

สรุปประเด็นสำคัญ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 26/2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะข้าราชการ รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 26/2561 พอสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
ด้วยพระเมตตาธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสังฆราช และด้วยพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ช่วยอำนวยพร คุ้มครองภัยต่าง ๆ ให้เด็กและโค้ชทีมฟุตบอล“หมูป่า อะคาเดมี แม่สาย” ทั้ง 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง จ.เชียงรายนะครับ ได้อยู่รอดปลอดภัย มีสวัสดิภาพทุกคน จวบจนถึงวินาทีที่ชุดดำน้ำกู้ภัยได้เข้าไปพบ อีกทั้งด้วยกำลังใจ พลังแห่งความรัก ความศรัทธาและการสวดมนต์ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากพี่น้องชาวไทยทุกช่วงวัย ทุกศาสนาและจากเพื่อนร่วมโลก ช่วยกันเป็นแรงผลักดัน เกื้อหนุนให้การปฏิบัติ “ภารกิจค้นหาผู้ประสบภัย” ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้
ทุกวิกฤต ย่อมแฝงไว้ด้วยโอกาสเสมอ หากเรามองด้วย “สายตาที่สร้างสรรค์” อย่างน้อย ก็จะเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึง “พลังแห่งความรู้ รัก สามัคคี” ของชนชาติไทยของเราที่มีอยู่ในสายเลือดทุกยุคทุกสมัย ทุกคราที่ชาวไทยร่วมแรง ร่วมใจกัน เราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และผ่านห้วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันได้เสมอ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ แม้จะไม่ได้สร้างความเสียหาย ในวงกว้าง แต่ความทุกข์ร้อนใจก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง “13 ครอบครัว” เท่านั้น เนื่องจากว่าถ้าเราทุกคน “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” แล้ว ก็ลองตรึกตรองให้ดีว่า ถ้า “13 ชีวิตในถ้ำ” นั้น คือ ลูกหลาน – ญาติ พี่น้องของเราที่กำลัง “ประสบภัยจากธรรมชาติ” ถูกกักอยู่ในความมืด มีทุกข์กาย ทุกข์ใจ อย่างแสนสาหัสในชีวิต แล้วก็เฝ้ารอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกด้วยความหวัง ที่จะได้กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ ในเร็ววัน ผมคิดว่า เราทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกทุกข์ร้อนใจไม่ต่างกัน เราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคนไทยทั้งประเทศ
ดังนั้น การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ จึงเป็นไปตาม “หลักเมตตาธรรม” และ “หลักมนุษยธรรม” โดยทั่วไป ผมอยากจะวิงวอนให้ทุกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ตระหนักและอยู่บนหลักพื้นฐานดังกล่าวด้วย สิ่งที่ผมเรียกว่าโอกาสนั้น คือ ผมอยากจะชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้คิดตาม ถึงประโยชน์ที่เราทุกคนและประเทศชาติจะได้รับจากการมองโลกในแง่ดี หรือที่เรียกว่า คิดบวก กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ อาทิ
1. ถ้าเราใฝ่รู้และเฝ้าติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่องแล้ว เราก็จะได้รับความรู้ในหลากหลายแง่มุมนำมาประมวลเกิดแนวความคิด ก็เหมือนกับการทำงานวิจัย หากหาความรู้เพิ่มเติม แล้วก็เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้อื่น
2. เรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบ แบบแผน และการเคารพกติกา การปฏิบัติการครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นการบูรณาการกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด้วยความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน รวมทั้ง “จิตอาสา” ที่อาจจะเรียกได้ว่าไร้ขอบเขต ข้อจำกัด ทุกคนก็ทุ่มเท และลงมาอยากจะช่วย แล้วก็มีการขยายวงกว้างจากชาวแม่สาย ชาวเชียงราย ไปชาวไทยทั้งประเทศ แล้วไปสู่ชาวโลก ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในรูปแบบของบุคคลและองค์กร รวมแล้วกว่า 50 หน่วยงาน เป็นจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องหลายพันคน ที่ทำงานประสานสอดคล้องกันภายใต้ “ศูนย์อำนวยการร่วม”
3. ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ คนไทยได้เรียนรู้ว่าการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ที่เรียกว่า แผนหลัก แผนรอง แผนเผชิญเหตุ เราต้องศึกษาปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งปวงที่อาจจะส่งผลกระทบ เช่น น้ำฝน น้ำบาดาล ต้นน้ำจากป่าเขา จะส่งผลอย่างไรบ้าง ต่อปริมาณน้ำในถ้ำ นอกถ้ำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการช่วยชีวิต แล้วเราจะต้องคิดถึงแผนเผชิญเหตุ กรณีอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ที่เราต้องป้องกัน และเตรียมการแก้ไข อย่างไม่ประมาท
4. ณ วันนี้ ประชาชนจากหลายประเทศทั่วโลก ได้รู้จักประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้น ก็มีหลายประเด็นที่สำคัญ จากการติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ของไทย และสื่อต่างชาติแทบทุกสำนัก รวมทั้งสื่อ โซเชียล ที่ไร้พรมแดน อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง เพราะทุกคนเป็นนักข่าวได้หมด วิพากษ์วิจารณ์ ได้หมด บางทีข้อมูลอาจจะไม่ครบ เพราะฉะนั้นต้องคิด ต้องเข้าใจว่าเรามีกฎหมายอย่างไร มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เราได้มีการปรับเปลี่ยนแผนได้แค่ไหน
5. คือผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บันทึกเป็น “แผนบทเรียน” หรือแผนการฝึก ในส่วนของที่เป็นพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกในยามที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไปด้วย
ทั้งนี้ ทั้งหมดที่เราทำวันนี้ก็เพื่อเป็นการสนองตอบพระกระแสทรงรับสั่งว่า เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ตระหนักถึงความเป็นมาเป็นไป แล้วก็นำบทเรียนนี้ ไปใช้ในการวางแผน ระบบแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ อย่างที่ผมบอกแล้วว่าต้องมีการทำแผนเผชิญเหตุ วิธีป้องกัน และแก้ปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานความห่วงใย มาเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับ แต่เราในฐานะที่เป็นรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน ก็ต้องเป็นเรื่องที่พวกเราต้องดำเนินการให้ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในลักษณะของการทำงานแบบประชารัฐ ขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน” รักษาสุขภาพ และ “ทุกครอบครัว” มีความสุข สวัสดีครับ 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู (โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.)
1. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้มีโอกาสไปติดตาม ไปต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนวัดเกาะกริ่มกำพล สพป.ระยอง เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างได้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่สามารถได้จัดทำการเกษตรเพิ่มเติมจากงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับโดยปกติอยู่แล้ว โรงเรียนมีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ นายกรัฐมนตรี ท่านได้มองการณ์ไกลว่า การที่เราจะใช้งบประมาณไปจัดอาหารกลางวันอย่างเดียวนั้น อาจได้คุณค่าและปริมาณอาหารไม่เพียงพอ โรงเรียนควรทำเสริมในกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้ไปด้วย และกลับมาเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวัน คือ การทำเกษตรเพิ่มเติมเข้าไป บางแห่งถ้าไม่มีความสะดวกที่จะดำเนินการจัดทำเกษตรเอง ก็อุดหนุนชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งของการทำเกษตรอินทรีย์ และกลับมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารของเรา โรงเรียนต้องให้ชุมชน เอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือทำงานร่วมกัน สพฐ.จะจัดเตรียมถอดบทเรียนการบริหารงานของโรงเรียนวัดเกาะกริ่มกำพล เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีความพร้อมจะดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
2. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนครูที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้พูดคุยเรื่องอาหารกลางวัน จุดเน้น เราจะต้องเข้าไปใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นเหมือนที่บันทึกข้อมูล เป็นโปรแกรมในการวางแผนจัดอาหารอย่างไรได้คุณค่าอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอ เป็นโปรแกรมในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อคนของเด็กนักเรียน ในอนาคต NECTEC กับ สพฐ. จะเชื่อมโปรแกรม Thai School Lunch กับโปรแกรม DMC เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลนักเรียนทุกคนทั่วประเทศ ในการติดตามภาวะโภชนาการ ในการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนมีความขัดข้องในการดำเนินงานโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ในการบริหารจัดการได้
3. นักเรียนจบ ป.4 ต้องอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี เราต้องไปสแกนเด็กว่าใครต้องได้รับความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษ เด็ก ป.4 – 6 อยากให้เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้กิจกรรมมากๆ ในทักษะพื้นฐานที่จะเลือกอาชีพในอนาคตต่อไป
4. DLTV ระบบการส่งทางไกลของโรงเรียนไกลกังวล ณ วันนี้ส่ง 2 ระบบ คือ SD และ HD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จะส่งระบบเดียวคือ HD ถ้าโรงเรียนใดยังใช้กล่องเก่า SD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะไม่สามารถรับสัญญาณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมได้ จะเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนของนักเรียน ขอให้ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะมีระบบเดียว
5. เรื่องการอ่านออกเขียนได้ นอกจากอ่านออกเขียนได้แล้ว จะมีการให้ปรับข้อสอบแบบฝึกหัดให้เป็นอัตนัยให้มาก เด็กจะได้ฝึกเขียน แนวทางจะให้ฝึกเขียนทุกวัน สรุปองค์ความรู้ที่ได้แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน เด็กจะได้นำชิ้นงานเป็นการประเมินคะแนนให้เขา เป็นคะแนนสะสม
6. เรื่องของการที่เด็กนักเรียนไปติดถ้ำ ก็ได้ประสบการณ์ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเด็กนักเรียนขยายโอกาส โรงเรียนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เด็กได้มีโอกาสพูดกับชาวต่างชาติบ่อย ถือเป็นบทเรียนที่เราต้องไปคิดว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนปกติ แล้วเด็กไม่มีบริบทที่เด็กได้ใช้ สิ่งต่างๆ ที่เรียนไปจะไม่ยั่งยืน ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่เกิดขึ้น
7. การบริหารงบประมาณ ต้องใช้สติดูว่ามีเหตุมีผลที่ต้องใช้ ดูระเบียบ การได้มาของงบประมาณ ต้องดูว่างบประมาณที่ได้มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เรื่องของการกำหนดเกณฑ์ลักษณะต่างๆ ต้องถูกต้อง ไม่ให้ผิดระเบียบ
8. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีโอกาสไปพูดกับผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก สิ่งที่เน้นย้ำและขอชื่นชม การทำงานเป็นทีมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกัน
9. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ที่มีโครงการคุณธรรมเป็นตัวอย่าง ได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมองปัญหารอบตัว มองปัญหาในโรงเรียน มองปัญหาของสังคม จากนั้นมาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ระดมความคิดในการแก้ปัญหา หาแกนนำในการขับเคลื่อน
10. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ได้มีโอกาสรับทุนจาก ซีพีออลล์ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. (ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.)
1. ดร.อโนทัย ไทยวรรณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวถึง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ BIMC 2018 ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย จำนวน 28 ประเทศ นักเรียนไทยไปแข่งขัน 32 คน ได้รางวัลทุกคน ได้แชมป์ทั้งหมด 3 แชมป์ นั่นก็คือแชมป์ในระดับประถมศึกษา และแชมป์ในระดับมัธยมศึกษา อีก 2 แชมป์
2. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถานบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึง เทคนิคบอลโลกกับการสอนอ่านภาษาไทย
3. ดร.วีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สวก. กล่าวถึง การเสริมสร้างทักษะในการเล่นฟุตบอล
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,201]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,674]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,174]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561