งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานในพิธี
นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บร.4  ให้โอวาทแก่ผู้เกษียณ
นายเรืองเดช  ทองศรี  รองผอ.สพป.บร.4 กล่าวแสดงความรู้สึก
นางมรกต  ภู่ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตาหล่ำ  กล่าวแสดงความรู้สึก


วันนี้(วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานงานพิธีเกษียณอายุราชการ เสมาคารวะ "ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา" ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ชาวเสมา ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา เกษียณลาอย่างภาคภูมิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมเพลาเพลินบูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีวาระการรับราชการครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 113 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ 1 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) 1 คน ครูสายงานการสอน 100 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน
 

 ขั้นตอนการประกอบพิธี ดังนี้
       - เวลา 09.00 น.พิธีบูชาพระรัตนตรัย
       - เวลา 10.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
       - เวลา 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/ของขวัญที่ระลึก โดยประธานในพิธี  
         -  เวลา 11.30 น. บรรยายพิเศษ "วิถีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ"  และให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการและเข้ารวมกิจกรรม  โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรรัมย์ เขต 4

       เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

        หลังจากนั้น นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการใชีวิตหลังเกษียณ " ขอให้มีความสุข สร้างคุณค่าของความเป็นครู ผู้ซึ่งได้สร้างคน สร้างสังคม โดยการให้การศึกษา เป็นบุญกุศลต่อตนเองและวงศ์ตระกูลมาอย่างยาวนาน ขอให้ผุ้เกษียณทุกท่าน ได้รำลึกเสมอว่า คนทั้งหลาย ได้ให้ความเคารพ ความศัทธาต่อคุณครู เป็นปูชนียบุคคล เป็นคุณูปการต่อสังคม ขอให้ได้รักษาคุณค่าที่ดีงามดังกล่าว สืบไป"...
 

บรรยากาศของงาน "เสมาคารวะ บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2560" เป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นศิริมงคล ทั้งผู้เกษียณและผู้มาร่วมงาน แวดล้อมด้วยความสวยงามของพฤกษานานาพันธุ์ และมวลดอกไม้อันหลากหลาย ของอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ....เหมาะสมกับงานที่แห่งเกียรติยศ ของวาระสุดเส้นทางเดินแห่งราชการไทย " ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา "

ขอขอบคณเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างดียิ่ง และเพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์/นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ /อ.หัสดิน เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :   http://gg.gg/60yearbr42560
หนังสือราชการ :  E-Office http://gg.gg/year60br4

อ่านทั้งหมด
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[20,726]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[23,925]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[26,933]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,136]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[20,909]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[20,773]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,426]
04 เมษายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[20,727]
28 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[25,996]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[20,688]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[20,856]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,450]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[25,728]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,552]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[20,727]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[23,996]
31 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,519]
24 มีนาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,040]
18 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,154]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[25,918]
20 มกราคม 2559