ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,673] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “เปิดห้องเรียนอาชีพ”
เปิด[30] เมื่อ 20/09/17
รก.เลขาธิการ สพฐ.และ รก.ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม“...
เปิด[39] เมื่อ 19/09/17
สพฐ.ติดตามการแข่งขันคิดเลขเร็วพร้อมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเลข
เปิด[111] เมื่อ 16/09/17

สพฐ.จัดกิจกรรม “Thailand Education Hub Cambridge School Summit 2017”
เปิด[74] เมื่อ 18/09/17
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา “2560”
เปิด[8] เมื่อ 19/09/17
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รับมอบนโยบายจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ
เปิด[19] เมื่อ 19/09/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
เปิด[12] เมื่อ 19/09/17
นายเกษม คำศรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
เปิด[12] เมื่อ 19/09/17
สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เปิด[26] เมื่อ 18/09/17
สพป.สุรินทร์ เขต 3...
เปิด[10] เมื่อ 20/09/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ”
เปิด[9] เมื่อ 19/09/17
สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบถ้วยรางวัลนักกีฬา
เปิด[12] เมื่อ 18/09/17
สพม. 28 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สพม.28
เปิด[12] เมื่อ 19/09/17
สพฐ.ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ร.ร. อนุบาลสุรินทร์
เปิด[33] เมื่อ 18/09/17
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67...
เปิด[22] เมื่อ 18/09/17
สพป.ปจ.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เปิด[17] เมื่อ 19/09/17
สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
เปิด[17] เมื่อ 18/09/17
สพป.ปจ.1 ดูงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) ณ...
เปิด[69] เมื่อ 15/09/17
พิธีเปิดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สมุทรปราการ 1
เปิด[12] เมื่อ 19/09/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำนวัตกรรม โรงเรียนบ้านหนองแก ขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัด
เปิด[14] เมื่อ 18/09/17
คณะกรรมการติดตามการพัฒนาติดตามการรายงานผลการบริการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
เปิด[44] เมื่อ 15/09/17
สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เปิด[16] เมื่อ 20/09/17
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เปิด[10] เมื่อ 19/09/17
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรม "เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN 1"
เปิด[15] เมื่อ 17/09/17
สพป.สข.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต...
เปิด[12] เมื่อ 20/09/17
พัทลุง 1 จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เปิด[8] เมื่อ 19/09/17
สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เปิด[17] เมื่อ 16/09/17
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย
เปิด[8] เมื่อ 20/09/17
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิด[5] เมื่อ 20/09/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 รายงานการช่วยเหลือนักเรียนระบบออนไลน์
เปิด[8] เมื่อ 19/09/17
สพป.ลำพูน เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณ
เปิด[5] เมื่อ 20/09/17
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับโล่เกียรติคุณ
เปิด[7] เมื่อ 19/09/17
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เปิด[15] เมื่อ 19/09/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งาน Performing Art Expo by BTF 29 สิงหาคม 2560 อ่าน(894) sudsakron

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[20,688]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[20,856]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[20,727]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[20,909]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

***สำนักงานกองทุนอาหารกลางวันได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดหนังสั้นในหัวข้อ"...
เปิด[11] 20 กันยายน 2560 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สระบุรี เขต 1 ได้ร่วม Reflection PLC ของครูชั้น ป...
เปิด[15] 18 กันยายน 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

สพม.๓๔ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร - ครู - บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ...
เปิด[18] 18 กันยายน 2560 อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คว้าเหรียญทอง การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ...
เปิด[21] 18 กันยายน 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[183,511] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...
เปิด[2,003] 03 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม...
เปิด[1,026] 25 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[5,901] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์...
เปิด[146] 30 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[657] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความยินดีกับ นางประภาพร กมลสมัย ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญ...
เปิด[808] 27 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[853] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

คุณลักษณะของ นักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 ---------------------------------- ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[117] 09 กันยายน 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญ แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2560...
เปิด[197] 10 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ -------------------------------------------- ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ....
เปิด[60] 08 กันยายน 2560 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)”...
เปิด[311] 31 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)...
เปิด[270] 02 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[571] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[786] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[600] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 25 สิงหาคม 2560 อ่าน(960) Anonymous
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 21 สิงหาคม 2560 อ่าน(1,177) Anonymous
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 17 สิงหาคม 2560 อ่าน(1,262) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,040]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[25,728]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[20,775]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,154]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[26,933]
07 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,450]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[20,909]
08 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[23,925]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[23,996]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[20,726]
26 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,519]
24 มีนาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[20,727]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[25,918]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[20,688]
24 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,136]
22 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,552]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[25,996]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[20,727]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[20,856]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,426]
04 เมษายน 2559