การพาดหัวข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพป. สพม.

1. ระยะหลังมานี้ มีแต่การคำใช้พูดพาดหัวว่า สพป./สพม. ประชุม ....มีแต่ประชุม ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้คำอื่นบ้าง เช่น สพป./สพม. ของท่านอบรม หรือมอบนโยบาย เป็นต้น แทน เพราะทุกข่าวที่ส่งมามีแต่ประชุม ควรใช้คำอื่นแทนเช่น "สพม.43 อบรมนักเรียนโครงการต่อต้านยาเสพติด", "สพม.36 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" "สพป.ยะลา เขต 5 สัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ให้สูงขึ้น" เป็นต้น
2. ไม่ควรใช้คำว่า ผอ.สพป./สพม. เป็นประธานในพิธีเปิด เพราะตรงส่วนนี้เป็นรายละเอียดของข่าว ให้ไปเขียนใน body
3. ในรายละเอียดของข่าว ควรนำเสนอเยอะๆ ให้ได้ใจความ นักเรียน ครู ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ สพป./สพม. ของท่านได้นำเสนอมา ทำให้การศึกษาของเขตของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะโชว์แต่รูป ขาดรายละเอียด บอกเพียงแต่ว่า "ผอ.เขต ท่านไปเป็นประธานในพิธี .. เมื่อวันที่ ... ณ. หอประชุม .." ขาดรายละเอียดที่สำคัญในการนำเสนอ เพราะไม่รู้ว่า ที่ เขต ท่านทำให้ครู นักเรียน หรือชุมชน ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำของท่าน
4. ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ ... ให้ขึ้นที่เว็บเขตของท่าน
5. การพาดหัวข่าวเว็บราชการกับเว็บหนังสือพิมพ์ ต่างกัน ไม่ควรนำมาใช้ เช่น "ผอ.สพป.กระตุ้นผู้บริหาร" ดูเหมือนผู้บริหารของท่านเฉื่อยชา "สพป.เจ๋ง" เหมือนกับว่า สพป.อื่นไม่เจ๋ง หรือ สพป.ท่าน เจ๋ง สพป.เดียว "นักเรียนครึ่งหมื่น" กี่คนก็บอกมาให้ชัดเจน ดังนั้น ควรใช้คำสายกลาง
6. ภาพไม่ควรตัดต่อ รวมกันในภาพเดียว เพราะจะทำให้เว็บโดยรวม ไม่เรียบร้อย เพราะสามารถเพิ่มภาพมาได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว ขนาดของภาพ ควรย่อ โดยประมาณมาก่อน 640x480 หรือ 800x600 โดยประมาณ เพื่อการส่งภาพจะได้รวดเร็ว หากท่านถ่ายมาแล้ว ไม่ได้ย่อ ก็ส่งได้ แต่จะใช้เวลามาก การย่อภาพ ทำให้ความจุลดลง การส่งภาพก็จะเร็วขึ้น
7. ไม่ได้จำกัดจำนวนข่าวในแต่ละวัน แต่ควรเว้นระยะในการส่งข่าว และข่าวใดที่เป็นข่าวประเภทเดียวกัน ควรรวมเป็นข่าวเดียว เช่น การไปตรวจราชการหลาย ๆ โรงเรียน
8. กรณีการไปตรวจราชการของ สพฐ. หรือรับการประเมินต่าง ๆ ไม่ควรใช้คำว่า สพป.... ให้การต้อนรับ รอง ฯ หรือคณะกรรมการประเมิน ฯ หรือ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เพราะท่านต้องต้อนรับอยู่แล้ว ให้ใช้คำว่า "สพม.45 รับการตรวจราชการจากเลขาธิการ กพฐ." การต้อนรับนั้นให้ไปใส่ในรายละเอียด
9. การไปร่วมงานกับชุมชน วันสำคัญต่าง ๆ ควรใช้คำว่า "สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" ไม่ควรใช้คำว่า "ผอ.สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" เพราะนั่นหมายความว่า ผอ.ท่านไปคนเดียว ไม่มีคณะทำงานในเขตของท่านไปเลย ยิ่งมองให้เห็นการทำงานที่ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหมู่คณะ และไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อการศึกษาโดยส่วนรวม
10. การนำเสนอภาพนักเรียน ครู โรงเรียน ที่ดีเด่นมาก ๆ จะดีกว่าการนำเสนอภาพคณะทำงานของท่านเพียงอย่างเดียว .... เพราะการที่นักเรียน ครู หรือโรงเรียนดีเด่นขึ้นมาได้ มันสะท้อนถึงการบริหารงานของเขตท่านและทีมงานยอดเยี่ยมด้วย
11. ตรวจสอบการพิมฑืให้ถูกต้อง ไม่ควรรีบร้อน
11. เมื่อ Post แล้ว รอทีมงาน ตรวจสอบ แล้วจะอนุมัตินำข่าวขึ้น ไม่ต้องโทรมา เพราะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องดูแลให้ท่านอยู่แล้ว
............ webmaster / peera2003@gmail.com 08-19299972 ..............
อ่านทั้งหมด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[142]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561