การพิจารณาเปิดข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.

การส่งข่าว สพป. สพม. และโรงเรียน ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th

1. ได้ชี้แจงให้กับประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอเคลียติกพาเลซ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 - 10.30 น.

2. ข่าวถ้าไม่ได้วิเคราะห์ตามเอกสารแนบในข้อ 7 ตั้งแต่ 7.1-7.4 จะไม่นำขึ้นเว็บ สพฐ. เพราะถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์และไม่มีคุณภาพ

3. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

เอกสารแนบ (หากไม่สมบูรณ์ดาวน์โหลได้ที่ http://www.krupeera.in.th/web/news.docx)

 

 

การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
          1. สมัครทางเมล์ ส่งรายละเอียดไปที่  webmaster@obec.go.th  หรือ krupeera@hotmail.com  โดยแจ้งคำนำหน้านาม นาม นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่ม สพป.สพม. อีเมล์ มือถือ เบอร์สำนักงานuserและ passwordที่ต้องการ หากไม่ครบ จะไม่ดำเนินการให้ แล้วรอเมล์ตอบกลับ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว loginไม่ได้ ให้แจ้ง userเดิม เพราะระบบจะเก็บโดยยึดอีเมล์เป็นหลัก จะได้ตรวจสอบหรือเปลี่ยน passwordให้

          2. ทดลอง loginที่หน้าเว็บ สพฐ. www.obec.go.th

 

          3. จะปรากฎเมนู ขึ้น 2 ที่  คลิก เพิ่มข่าวสาร เพื่อส่งข่าว  แก้ไขข่าวคลิกเนื้อหาที่เคยโพส เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข่าว ส่วนแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของฉัน ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ภาพของสมาชิก

              

4. TiTleหมายถึงหัวข้อข่าว ให้ใส่ สพม./สฟป./โรงเรียน ทำอะไร สั้น ๆ หรือ กิจกรรมอะไร ของ สพม./สพป./โรงเรียน ไม่ควรใช้ชื่อบุคคล /ผอ./รอง ผอ. เพราะเป็นเพียงหัวข้อข่าว และควรใช้คำเรียบ ๆ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ราชการ

          5.  การใส่ภาพประกอบ ภาพต้องมีขนาด 250 x250 pixleขึ้นไป โดยให้คลิก Browseไปหาภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Uploadเลย ภาพจะปรากฏให้เห็น ภาพต่อไปก็คลิก Browseและ Upload อีก หากมีภาพเพิ่มเติม ให้คลิกที่ Add another item เพื่อเพิ่มภาพต่อไปเรื่อย ๆ    
 


          6. สามารถแทรกคำบรรยายใต้ภาพได้ทุกภาพ หากต้องการลบภาพ ให้คลิก Remove

ขนาดของภาพ ต้องมากกว่า 250 x 250  ขึ้นไป

7. BODYหมายถึงเนื้อหาของข่าว ให้วิเคราะห์ข่าวก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงไป เพื่อให้ข่าวที่มีคุณภาพ ให้ทั้งสาระความรู้ ประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม และสนองนโยบายด้านไหน โดยยึดหลักว่า
                   7.1 ความเป็นมาของเนื้อข่าว ของโครงการ โดยยึดนโยบายของ สพฐ.เป็นหลัก
                    7.2  สพม. สพป. จึงมีโครงการดังกล่าวเพื่อสนองนโยบาย มีกลุ่มเป้าหมาย มีจุดประสงค์ 
                   7.3 ผอ. / รอง ผอ. หรือบุคคล ไปเปิด มอบนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
                   7.4 ควรกล่าวสรุป ผลจากการทำกิจกรรมดังกล่าว แล้วได้อะไร หรือสรุป หรือประธานให้สัมภาษณ์ หลัง พิธีเปิด

 

                8.  เลือกหมวดหมู่ของข่าวให้ถูกต้อง  แล้วคลิกSaveเพื่อส่งข่าว  
                                8.1 ข่าวส่วนกลาง หมายถึง สมาชิกที่ทำงานในสำนักต่าง ๆ ของ สพฐ.
                                8.2 ข่าวภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ คือสมาชิกที่ทำงานบนสำนักงานเขต และโรงเรียน
                                8.3 บทความ สาระน่ารู้ สถานที่ท่องเที่ยว สมาชิกทุกคน สามารถส่งได้
                                8.4 โครงการดีเด่น ต้องเป็นตัวโครงการ มีวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ภาพประกอบ สรุปผล และปิดท้ายด้วยผลผลิตที่ได้ รางวัลที่ได้รับ
                                8.5 แนะนำนักเรียนดีเด่น ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน ครูดีในดวงใจ ต้องมีประวัติของบุคคลเหล่านั้น เช่นประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ และมีผลงานดีเด่น/รางวัล ด้านใดบ้าง
                                8.6 ข่าวสอบบรรจุครู ย้ายผู้บริหาร ให้ สำนักเขต สามารถมาโพสตรงนี้ด้วย เพื่อเป็นการรวมข่าวในด้านนี้ไว้ในมุมเดียวกัน
                                8.7 สำนักงานเขตใด มีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับบุคคล หรือการศึกษา สามารถโพสเข้ามาได้ในมุมนี้

                9. ข่าวจะยังไม่ขึ้นหน้าเว็บ ต้องรอการตรวจสอบจากคณะทำงานก่อน จึงจะเปิดข่าวขึ้นหน้าเว็บต่อไป 

 

10. การแก้ไขเนื้อหาข่าวที่เคยโพสต์แล้ว ให้คลิกที่ เนื้อหาที่เคยโพส แล้วดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข แล้ว Save

 

 

          โดยคลิกแก้ไข ท้ายหัวข้อข่าวนั้น ๆ

11. ช่องทางในการติดต่อ

          10.1  ผอ.เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  มือถือ081-8333264
          10.2  คุณจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. อาคาร สพฐ. 2  ชั้น 2  02-2885582  โทรสาร 02-2829926
          10.2  admin คุณเปรมฤทัย  081-8197922  prem.l@obec.go.th และnoc@obec.go.th 
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. อาคาร สพฐ.3 ชั้น 2
          10.3  webmasterอ.พีระ 08-99886601 DTAC, 081-9299972 AIS  webmaster@obec.go.th หรือkrupeera@hotmail.com  ช่วยงานสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

 

ทำเนียบสมาชิกผู้ส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ./ใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
www.obec.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………………………………………………….………

คนที่  1
          ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง ........................................................................................................ วิทยฐานะ ..................................................................................................กลุ่มงาน .....................................................................................................................................................................................................................................
อีเมล์ ............................................................................................Hotmail ……………………………………………………………..…………………………………………..
มือถือ...........................................................เบอร์สำนักงาน ..........................................................................................................................................
user ………………………………………………………………………….………………..password ……………………………………….……………………………………………………

อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561