พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนขาดแคลน ยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางบุญญดา วงศ์สุวคัณธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน ยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการบริจาคจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ ด.ช.วชิรวิทย์ อาชวรัตน์ถาวร นักเรียน ชั้น ป.2 ด.ช.วรินทร อาชวรัตน์ถาวร นักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านชมพู จากการตรวจเยี่ยม พบว่า เด็กชายทั้ง 2 อาศัยอยู่กับยาย ซึ่งเป็นญาติห่าง ๆ บิดาติดโทษอยู่ในเรือนจำ มารดาเสียชีวิต สภาพบ้านพักเป็นเพิงไม้ผุพัง หลังคา ฝาบ้านเป็นสังกะสี ไม่มีห้องน้ำ ห้องส้วม ไฟฟ้าใช้ต่อพ่วงจากเพื่อนบ้าน บ้านพักอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1.5 กิโลเมตร เดินเท้ามาเรียน การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ความประพฤติเรียบร้อย อุปนิสัย เงียบขรึม ยายมีรายได้จากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีจิตเมตตาประสงค์มอบทุน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กชายทั้ง 2 สามารถติดต่อได้ที่ นายประทีป จันทร์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมพู โทรศัพท์ 080-0301787 และนายเย็น ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านชมพู โทรศัพท์ 0862157365
เวลา 11.00 น. คณะเดินทางเยี่ยมบ้าน ด.ญ.ปาลิตา ชูฟัก นักเรียน ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการบริจาคจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการตรวจเยี่ยม พบว่า
ด.ญ.ปาลิตา อาศัยอยู่กับยาย บิดา มารดา หย่าร้าง บิดา ไม่สามารถติดต่อได้ มารดาทำงานรับจ้างอยู่กรุงเทพ สภาพบ้านพักเป็นบ้านปูนชั้นเดียวก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หลังคา ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ปิดด้วยสังกะสี บ้านพักอยู่ห่างจากโรงเรียน 5 กิโลเมตร เดินทางไปกลับโดยรถยนต์รับจ้างเดือนละ 300 บาท การเรียนอ่อน ความประพฤติเรียบร้อย อุปนิสัยเงียบขรึม ยายมีรายได้จากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีจิตเมตตาประสงค์มอบทุน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กหญิงปาลิตา ชูฟัก สามารถติดต่อได้ที่ นายอุกฤษ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยโทรศัพท์ 0878415956 และ น.ส.ประภาวรินทร์ ลาจ้อย ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย โทรศัพท์ 086-8622013
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,674]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,201]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,174]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561