นร.รร.สมาคมเลขานุการสตรี 3 จัดขนมเบเกอรี่ จำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน

...โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดสอนการทำขนมเบเกอรี่แสนอร่อยหลากหลายชนิด นำออกจำหน่ายแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน อาทิ เค้กจำปะดะ เค้กทุเรียน เค้กกล้วยหอม เค้กฟักทอง มาม่อนเค้ก และอื่นอื่นอีกมากมาย สร้างการเรียนรู้ทักษะอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง
...น.ส.นิตยา เต็มเปี่ยม ครูผู้สอนขนมเบเกอรี่ เล่าว่า ขนมเบเกอรี่เป็นกิจกรรมของชุมนุมเบเกอรี่ ซึ่งเกิดขึ้นจากงบประมาณจัดสรรจากโครงการกองทุนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน นำมาใช้เป็นต้นทุน ผลิตขนมเบเกอรี่ที่มีมากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเค้กจำปะดะ เค้กทุเรียน เค้กกล้วยหอม มาม่อนเค้ก บราวนี่ เค้กฟักทอง คุกกี้ธัญพืช โดนัทบราวนี่ ทาร์ตไข่ แม้หลายคนจะมองว่าเป็นขนมเบเกอรี่แค่ฝีมือของเด็กๆ แต่ในทุกขั้นตอนที่ผลิตจะคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในภารบริโภคเป็นสำคัญ เพราะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้แนวคิดไว้ว่า “เน้นขายถูก นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทานขนมดีมีคุณภาพ ได้ต้นทุนกลับ ส่วนกำไร คือ นักเรียนได้ความรู้และการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง”
..สำหรับการสอนทำขนมเบเกอรี่ จุดสำคัญจะไม่เน้นวิชาการ แต่จะใช้การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานกับความรู้แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้ทำขนม การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบต่างๆ ซึ่งได้บูรณาการการเรียนรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสาตร์ การควบคุมอุณหภูมิเตาอบขนม เรียนรู้เรื่องการคิดราคา ต้นทุน กำไร รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตกแต่งขนมสีสวยงาม พร้อมฝึกการเป็นแม่ค้าตัวน้อยๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจร
...ขนมเบเกอรี่ของโรงเรียน เป็นขนมที่ทำขึ้นสดใหม่ในตอนเช้าทุกวันพุธและนำออกจำหน่ายหลังเลิกเรียน ภายใต้แบรนด์ "Samakom 3 Bakery " โดยขายในราคาย่อมเยาให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนได้ทานขนมอร่อย มีคุณภาพ และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานในอำเภอท่าแพ ติดต่อสั่งขนมเบเกอรี่ นำไปจัดเป็นเบรคในงานประชุมต่างๆ อีกด้วย ทำให้นักเรียนผลิตขนมเบเกอรี่แทบไม่ทัน เมื่อลองถามนักเรียนว่ารู้สึกเหนื่อยไหม คำตอบที่ได้ ก็คือ “หนูสนุกและมีความสุขค่ะ”
...คุณครูนิตยา ทิ้งท้ายไว้ว่า สนใจอุดหนุนขนมเบเกอรี่ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0850694607 นะคะ
...“การเรียนรู้และทักษะชีวิต เกิดขึ้นได้จากการลงมือปฏิบัติจริงและทำมันบ่อยๆ ด้วยความรัก”
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,186]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,871]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,036]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,471]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,203]
24 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[116]
27 กันยายน 2561