พิธีเปิดโรงอาหารสามัคคีร่วมใจ บ้านโคกใหม่หนองสรวง

                 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงอาหารสามัคคีร่วมใจ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ เป็นโรงอาหารที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน ผู้ปกครองรวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นมา เพื่อใช้เป็นโรงอาหารเป็นที่สำหรับให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และใช้ประกอบพิธีต่างๆ เนื่องในวันสำคัญระหว่างครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนเขตพื้นที่บริการ โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๕๗๘,๕๔๘.๔๕ บาท โดยมี นางเตือนใจ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวงอีกด้วย 

                 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย เขต ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๗๘ คน ครูประจำการ จำนวน ๕ คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ คน ครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ คน ครูจิตอาสา จำนวน ๑ คน และนักการภารโรงจิตอาสา จำนวน ๑ คน การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นระยะเวลา ๖๕ ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จนทำให้โรงเรียนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา

สุวรี  เจริญรัมย์ ... รายงาน

อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,289]
06 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[82]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,722]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,183]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,012]
29 มิถุนายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,661]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,182]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,995]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,860]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,096]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,959]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,156]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,473]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,703]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,437]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,965]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,862]
08 มกราคม 2561