รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

***รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
11 พฤษภาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐเศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังแผนการดำเนินงานของทางโรงเรียน โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 นายภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นาวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และคณะให้การต้อนรับ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดำเนินโครงการยกระดับการสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาการสื่อสารแบบสองภาษาอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งโครงการยกระดับการสอนภาษาจีนเต็มรูปแบบ (ห้องเรียนภาษาจีน) จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่1/2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนภาษาจีนเต็มรูปแบบ ในทุกภูมิภาค จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนพนัสวิทยาคาร จ.ชลบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รมว.ศธ. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า ขณะนี้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย เป็นแห่งแรกใน 5 แห่งของประเทศ และจากการตรวจเยี่ยมถึงความพร้อม พบว่ามีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุมชน สมาคมจีน สถานกงสุลจีน ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงทีมงานภาษาจีน รวมไปจนถึงทีมงาน สพฐ. โดยระบุว่าพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่
รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ห้องเรียนภาษาจีนจะเริ่มสอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาจีนตามความพร้อมของนักเรียน โดยเริ่มจาก พลศึกษา สุขศึกษา ต่อไปก็ขยายไปยังวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ โดยให้การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และย้ำให้มองถึงอนาคตเด็ก ถึงการมีงานทำและสามารถสร้างสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือการเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนต่อได้เลย และขอชื่นชมการเตรียมการของโรงเรียนแก่นนครวิทยา โดยคิดว่าสามารถเป็นผู้นำของโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแบบฉบับที่จะขยายการเรียนการสอนภาษาจีนออกไปได้ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่จับต้องได้ เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปต่อยอดได้ต่อไป
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,171]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,980]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,033]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,107]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,139]
22 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[114]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,759]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,201]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,194]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,183]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,007]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,743]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,871]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,470]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,991]
02 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,875]
26 ธันวาคม 2560