วุ้นกรอบจำปาดะ สร้างรายได้ระหว่างเรียน นร.รร.บ้านทุ่งมะปรัง

....นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้นำจำปาดะ ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองขึ้นชื่อที่มีมากในท้องที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาทำเป็นวุ้นกรอบจำปาดะ ขนมหวานแสนอร่อย ที่มีกลิ่นและรสชาติของจำปาดะที่หอมหวาน และมีความเหนียวหนึบคล้ายเยลลี่ สร้างอาชีพและเป็นรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
....สำหรับวิธีการทำวุ้นกรอบจำปาดะ นักเรียนจะนำผลจำปาดะที่สุกจัด แล้วคัดเอาเฉพาะเนื้อมาบดให้เนื้อจำปาดะละเอียด จากนั้นใส่น้ำและนำมากรอง นำผงวุ้นมาผสมคนให้เข้ากันให้ผงวุ้นละลายใส่น้ำตาลลงคนให้ละลาย แล้วนำไปตั้งไฟคนไปเรื่อยๆเพื่อให้ผงวุ้นมีการอิ่มตัว เสร็จแล้วก็นำมาใส่พิมพ์ลวดลายต่างๆที่เตรียมไว้ รอให้วุ้นแข็งตัวก็แกะออกจากพิมพ์ แล้วนำมาตากแดดเพื่อให้วุ้นกรอบได้ที่ จากนั้นนำวุ้นกรอบบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อนำออกวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบริเวณชายแดนวังประจัน
....นางสากีน๊ะ พันหวัง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง เล่าว่า โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบมีเด็กด้อยโอกาสหลายคนทำให้นายประดิษฐ์. คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความเป็นห่วงในอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนเหล่านี้ เพราะอาจจะไม่สามารถไปเรียนต่อที่ไหนได้ จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะอาชีพให้ เพื่อใช้ในการต่อยอดทางการศึกษา หรือเป็นอาชีพเสริมให้เขาสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และเป็นทุนในการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งตอบสนองโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
....นางสากีน๊ะ เล่าต่อว่า ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิสอนตัดเย็บผ้า ดัดแปลงเสื้อผ้า ทำขนมเบเกอรี่ แต่ก็มีอุปสรรคตรงจักรเย็บผ้าไม่พอบ้าง ขาดตู้สำหรับอบขนมบ้าง และจากการที่ได้พูดคุยกับนักเรียนพบว่านักเรียนชอบและมีความสุขกับการทำขนมมาก จึงร่วมกันคิดว่าเราควรให้มีขนมประจำโรงเรียนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็นสัญลักษณ์ บทสรุปความคิดมาตกผลึกที่วุ้นกรอบจำปาดะ เพราะเราคิดว่าหากเอ่ยถึงวุ้นจำปาดะ ทุกคนก็ต้องนึกถึงโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,761]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,996]
02 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,671]
22 มกราคม 2561