สพป.ยะลา เขต 3 และสถานศึกษาจับมือกระชับความสัมพันธ์ต่างแดน ขยายเครือข่าย MOU เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

(วันที่ 9 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับประเทศมาเลเซีย จำนวน 4 โรง คือโรงเรียนอนุบาล เบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมหารือโครงการอัตลักษณ์ไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน เพื่อหารือการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักเรียนและครูระหว่างทั้งสองประเทศ ที่จะมีกำหนดจัดชึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 ของสมาคมกาชาดรัฐเปรัค รวมทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาลารูชมาตังและซลามา และเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มอีก จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านใหม่ (วันคร ู2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) และโรงเรียนบ้านธารน้ำใส ภายใต้การต้อนรับของHaji Aminudin B. MHD Nor AMP.PPT ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาลารูชมาตังและซลามา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์4.0 ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างยั่งยืน สู่ความเป็นประชาคมอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพื้นที่อำเภอเบตง ที่เมืองไทปิงและเมืองอีโปฮ์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่าย MOU ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม Sekolah Sen Negeri SMK Muhibah,Sugai Siput ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและSekolah Sukan Negeri SMK Gunung Rapat ที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาประจำรัฐเปรัค เพื่อนำแนวทางตรงนี้ไปบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป
อ่านทั้งหมด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[88]
27 กันยายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,185]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,474]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,290]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,966]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,863]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,960]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,996]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,160]
02 พฤษภาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,662]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,863]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,099]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,725]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,705]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,439]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,187]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,014]
29 มิถุนายน 2561