“ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์” ศธ.จัดเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ต หารายได้ซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง

ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์
โปสเตอร์การจัดงาน
แถลงข่าวการจัดงาน
“ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์” ศธ.จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ต หารายได้ซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง และเพื่อรำลึก 5 ปี แห่งการจากไปของ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ที่ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) แถลงข่าวโครงการ “ครูจูหลิง : ต้นกล้าอุดมการณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูจูหลิงที่เสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ โดย นางบุญรื่น กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดูแลศูนย์สร้างขวัญและกำลังใจครู ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการร้องเรียนมาว่า หอศิลป์ของครูจูหลิง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทำให้หอศิลป์ได้รับความเสียหายในส่วนหลังคาและอื่นๆ และเมื่อฝนตกมีน้ำฝนไหลเข้าภายในห้องจัดแสดงผลงานของครูจูหลิง จนทำให้ผลงานบางส่วนได้รับความเสียหาย ดังนั้น ตนจึงได้ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบพื้นที่ ก็ได้พบว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลมีเพียงครอบครัว คือ นายสุน ปงกันมูล บิดาของครูจูหลิง เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตครูจูหลิง เพื่อหาทุนทรัพย์ไปดำเนินการซ่อมแซม และพัฒนาหอศิลป์ครูจูหลิงให้กลับมาสวยดังเดิม รวมถึงจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมัลติมีเดียมาไว้ยังห้องแสดงผลงาน และทำรูปปั้น “ครูจูหลิง” หล่อโลหะพร้อมแท่น เพื่อให้เยาวชน หรือผู้สนใจ ได้มาศึกษาประวัติครูจูหลิง และร่วมรำลึกถึงครูผู้มีอุดมการณ์ในความเป็นครูอย่างแท้จริง สำหรับโครงเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตครูจูหลิง จะมีขึ้นในวันที่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.ที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเส้นทางเดิน-วิ่งการกุศล นั้นเริ่มปล่อยตัวจากบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ-ถนนราชดำเนินนอก-ถนนราชดำเนินกลาง-วกกลับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนดินสอ-ถนนประชาธิปไตย-ถนนนครราชสีมา-เข้าสู่อาคารหอประชุมคุรุสภา ซึ่งผู้สนใจสามารถเสียค่าสมัครเข้าร่วมเดิน-วิ่งการกุศล คนละ 250 บาท นอกจากนี้ จะมีนิทรรศการแสดงผลงาน ครูจูหลิง งานออกร้าน ของศิลปินดารา นักร้อง นักแสดงจำนวนมาก มาร่วมการแสดงบนเวที และนำของมาร่วมประมูลเพื่อหาทุนดำเนินการซ่อมแซม หอศิลป์ครูจูหลิง อย่างไรก็ตาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมที่ ศธ. ที่มา http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000165696 นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงาน “ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล” โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดงชั้นนำเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ เช่น ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกชิ, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, รุ้งทอง ร่วมทอง, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ และแพง พรรณิดา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศธ. กล่าวว่าโครงการเดิน-วิ่ง การกุศลครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อหาทุน และนำเงินที่ได้ไปดำเนินการซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ และความเสียหายที่เกิดจากน้ำฝนรั่วไหลเข้ามาภายในห้องจัดแสดง ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการหอศิลป์ฯ เพื่อความยั่งยืนในการสืบสานต่อโครงการ โดยในปัจจุบันมีเพียงนายสุน ปงกันมูล บิดาของ
ครูจูหลิง เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยโครงการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้จะใช้เส้นทางในการเดิน-วิ่ง โดยเริ่มปล่อยตัวจากบริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ-ถนนราชดำเนินนอก-ถนนราชดำเนินกลาง-วนกลับบริเวณ-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนดินสอ-ถนนประชาธิปไตย-ถนนนครราชสีมา-เข้าสู่อาคารหอประชุมคุรุสภา รายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียนเดิน-วิ่งการกุศล
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดหาทุนซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เดิน-วิ่งการกุศล ที่มา http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2583&I... ที่มาอื่นๆ http://www.sueksa.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=564...
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,201]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,675]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,175]
02 พฤษภาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561