เลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED)

***วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนจาก 12 องค์กรใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้ง คอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และเครือเจริญโภคภัณฑ์ / บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นเพื่อสานต่อพลังความร่วมมือหลังประสบความสำเร็จในโครงการ ระยะที่ 1 ประกาศเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยการขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่กับ 21 องค์กรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของคอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท โพซิทีฟ โซลูชั่น จำกัด บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส) และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) 1,000 คน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล จัดเต็มเวิร์คช้อป 3 วัน เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,600 แห่งทั่วประเทศ มั่นใจตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง.
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต” มีใจความตอนหนึ่งว่า คำว่า “ประชารัฐ” เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากความคิดที่ว่า จะทำอย่างไรให้มีการขับเคลื่อนร่วมกัน ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนประเทศในหลายๆ ด้านด้วยกัน และสิ่งสำคัญที่สุด คือ “การศึกษา” ที่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศของทุกประเทศในโลกใบนี้ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต เพราะฉะนั้นเราต้อง ปรับประเทศของเรา ปรับคนของเรา ให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยในขณะนี้มีการใช้ Social Media กันอย่างแพร่หลาย ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ สามารถส่งหากันได้ในชั่ววินาที หากส่งข้อมูลอย่างไม่ระมัดระวังก็จะเกิดปัญหาตามมา ดังนั้นเราจะต้องสอนให้เด็ก รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด สอนหลักคิด สอนสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก โดยใช้หลัก “ความรู้คู่คุณธรรม” และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เดินหน้าตามนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต.
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า “ประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประเทศไทยมีโครงการประชารัฐ เป็นกลไกการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ ทั้งจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนทำ” กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวเด็กและครูจริงๆ โดยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอให้การดำเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีระบบผู้นำอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ตลอดจนขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคง มีวินัย มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี”.
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า “โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ในระยะที่ 1 ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลักของโครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งภาคเอกชน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างสูง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้นำรุ่นใหม่จากองค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ต่างทุ่มเท เสียสละ และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายในขั้นต้น 3,351 โรงเรียนอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ภาคเอกชน ยังยืนยันที่จะสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะที่ 2 นี้ (2561-2562) จะมุ่งเน้น “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้ ได้ต้อนรับอีก 21 องค์กรชั้นนำ ที่จะมาเสริมทัพ ร่วมขับเคลื่อนคอนเน็กซ์-อีดี ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้เฉพาะทาง และบุคลากรที่องค์กรได้ส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) รวม 1,000 คน เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในระยะที่ 2 นี้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ตลอด 3 วันนี้ ทุกคนจะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแล้ว ยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและการลงปฏิบัติหน้าที่ตลอด 1 ปีการศึกษา ในโรงเรียนประชารัฐ 4,600 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 1,300 โรงเรียน ทั้งนี้ มั่นใจว่าการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ในระยะที่ 2 นี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง”
ฐิติมา/ข่าว Etvmax ภาพ
อ่านทั้งหมด
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561