ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[10,328] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ.ลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ห้อง มล....
เปิด[25] เมื่อ 15/12/17
สพฐ. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ประจำปี...
เปิด[129] เมื่อ 12/12/17
สพฐ.ถ่ายทอดสดรายการ”พุธเช้า...ข่าวสพฐ.”
เปิด[170] เมื่อ 11/12/17

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สพป.สระบุรี เขต 1
เปิด[14] เมื่อ 15/12/17
Open House โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เปิด[12] เมื่อ 15/12/17
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.9...
เปิด[12] เมื่อ 15/12/17
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมครูผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ National Test : NT (รุ่นที่ 2)
เปิด[15] เมื่อ 15/12/17
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ...
เปิด[25] เมื่อ 15/12/17
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด สพม.3 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
เปิด[15] เมื่อ 15/12/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว...
เปิด[12] เมื่อ 15/12/17
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เปิด[11] เมื่อ 15/12/17
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกนิเทศ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
เปิด[19] เมื่อ 14/12/17
โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 จัดค่าย
เปิด[12] เมื่อ 15/12/17
สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อให้ถึงตูน บอดี้สแลม"
เปิด[18] เมื่อ 15/12/17
ศธจ.หนองบัวลำภู ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิด[17] เมื่อ 14/12/17
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิด[8] เมื่อ 15/12/17
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจที่ 9
เปิด[25] เมื่อ 14/12/17
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560
เปิด[20] เมื่อ 14/12/17
สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเขตตรวจราชการที่ 9
เปิด[28] เมื่อ 14/12/17
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเตรียมพร้อมการจัดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2561
เปิด[25] เมื่อ 14/12/17
สพป.1 ชลบุรี ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
เปิด[26] เมื่อ 13/12/17
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
เปิด[23] เมื่อ 14/12/17
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1...
เปิด[67] เมื่อ 13/12/17
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เปิด[36] เมื่อ 13/12/17
ผอ.สพป.ภุูเก็ต ร่วมกิจกรรมProud Together และเยี่ยมชมนิทรรศการนักเรียน...
เปิด[11] เมื่อ 14/12/17
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 และ 2 อำเภอทุ่งสง...
เปิด[22] เมื่อ 13/12/17
สพป.นศ.1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ .
เปิด[29] เมื่อ 13/12/17
สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
เปิด[9] เมื่อ 15/12/17
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
เปิด[26] เมื่อ 14/12/17
สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ภาคเหนือ)
เปิด[15] เมื่อ 14/12/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
เปิด[12] เมื่อ 15/12/17
ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการมหกรรมการศึกษา"เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต"
เปิด[19] เมื่อ 14/12/17
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
เปิด[25] เมื่อ 14/12/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ 23 มีนาคม 2560 อ่าน(2,296) jindv3
ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2560 17 มีนาคม 2560 อ่าน(1,559) sudsakron
โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 17 มีนาคม 2560 อ่าน(1,427) sudsakron
โครงการ Thai Youth lnitiative against Drugs 2017 14 มีนาคม 2560 อ่าน(1,521) sudsakron

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓...
เปิด[162]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ...
เปิด[119]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14...
เปิด[202]
13 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว...
เปิด[283]
12 ธันวาคม 2560

โครงการดีเด่น

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ...
เปิด[19] 14 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยการนำของ ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม...
เปิด[184] 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กับ นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11...
เปิด[15] 15 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
เปิด[17] 15 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[187,051] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...
เปิด[5,789] 03 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม...
เปิด[4,310] 25 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[9,197] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์...
เปิด[860] 30 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[1,223] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายศิริพงศ์ รัตนกิจโกศล ครูโรงเรียนบ้านหมากปรก รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ...
เปิด[110] 05 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ
.....“ เป็นครูไม่เพียงแต่สอนไปวันๆ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลเด็กรอบด้าน...
เปิด[537] 09 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[3,853] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
คุณลักษณะของ นักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 ---------------------------------- ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[1,106] 09 กันยายน 2560 อ่านต่อ
ลงโทษนักเรียน นักศึกษาอย่างไร จึงจะไม่ถูกผู้ปกครองฟ้องร้องความผิด ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[58] 12 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ
งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ -------------------------------------------- ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ....
เปิด[545] 08 กันยายน 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)...
เปิด[900] 02 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[1,036] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[1,318] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[1,093] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[202]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[789]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,288]
28 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[611]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[642]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,156]
30 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[714]
05 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[605]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[162]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,278]
28 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[825]
04 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[119]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,397]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[579]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[283]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[598]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[851]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[707]
06 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,167]
29 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,314]
28 พฤศจิกายน 2560